Araştırma Raporları ve Politika Değerlendirme Notları

2009 Türkiye Gençlik Çalışması Alanı İzleme Raporu
Görüntüle
2009 Gençlerin İstihdama Katılımı ve Genç İşsizliği
Görüntüle
Aile, Piyasa ve Devlet Üçgeninde Genç Kadınlık Deneyimleri
Görüntüle
Gençlerin Hareketliliği: Avrupa Gönüllü Hizmetine Bir Bakış
Görüntüle
Gençlik Örgütlenmelerindeki Gençlerin Sorunları, İhtiyaçları, İstekleri ve Önerileri Temelinde Türkiye’de Gençlik Politikaları Göstergelerinin Oluşturulması
Görüntüle
İstanbul Gençliği: STK Üyeliği Bir Fark Yaratıyor mu?
Görüntüle
İstanbul Gençliği: STK Üyeliği Bir Fark Yaratıyor mu?
Görüntüle
Türkiye'de Genç İşsizliği
Görüntüle
Üniversite Öğrencilerinin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü
Görüntüle
Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunu
Görüntüle